Articles by "fosil"
fosil etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

 

Afrika'daki fosillerin ve modern insanların DNA analizleri, Homo sapiens'in önceden düşünülenden farklı bir şekilde evrimleştiğini gösteriyor. Yakın zamanda Zürih Üniversitesi (UZH) tarafından yapılan bir araştırma, Homo cinsinin ilk popülasyonlarının yaklaşık 2,5 milyon yıl önce Afrika'da ortaya çıktığını gösterdi. Modern insanlar (Homo sapiens) da Afrika'dan gelmektedir. Bilimde, tüm insanların tek bir Afrika nüfus grubundan ortaya çıktığına dair ortak bir varsayım vardır. Ancak, insan evriminin farklı gelişim yolları ve kıta içindeki göç hareketleri konusunda netlik yoktu.

McGill Üniversitesi araştırmacıları, Nature dergisinde, insanın kökeni teorilerine meydan okuyan ve Homo sapiens'in Afrika'daki çeşitli ve farklı popülasyonlardan evrimleştiğini öne süren bir çalışma yayınladılar. En eski fark edilebilir bölünme, uzun süreli genetik karışım dönemlerinden sonra, 120.000 ila 135.000 yıl öncesine kadar uzanıyor.

İnsanın Evrimi

Simon Gravel liderliğindeki araştırmacılar, çalışmaları için Afrika'daki erken dönem Homo Sapiens gruplarının fosil buluntularından alınan DNA örneklerini günümüz Afrika insanlarıyla karşılaştırdı. Homo sapiens'in Afrika'daki çeşitli popülasyonlardan ortaya çıktığına göre yeni bir insan evrimi modeli yaratmayı başardılar. En eski fark edilebilir bölünme, uzun süreli genetik karışım dönemlerinden sonra, 120.000 ila 135.000 yıl öncesine kadar uzanıyor.


Çalışılan Farklı Modeller

Araştırmada, araştırmacılar, paleoantropoloji ve genetik literatüründe önerilen, Afrika genelinde birbiriyle yarışan birkaç evrim ve göç modelini incelediler. Güney, doğu ve Batı Afrika'dan genom verileri dikkate alındı.

Araştırma, diğer modern gruplara kıyasla kayda değer genetik çeşitlilik sergilediği bilinen yerli bir popülasyon olan Güney Afrika'dan 44 modern Nama bireyinin yeni sekanslanmış genomlarını içeriyordu. Genetik veri oluşturmak için araştırmacılar, 2012 ve 2015 yılları arasında köylerinde günlük yaşamlarını sürdüren insanlardan tükürük örnekleri topladılar.

135.000 Yıllık Nüfusun Tahsisi

Model, erken insanlar arasında tespit edilebilen en erken popülasyon bölünmesinin yaklaşık 120.000 ila 135.000 yıl önce iki veya daha fazla zayıf genetik olarak farklılaşmış homo popülasyonunun yüzbinlerce yıl boyunca iç içe geçmesinden sonra meydana geldiğini öne sürüyor.

Bu bölünmeden sonra, insanlar hala orijinal popülasyonlar arasında gidip gelerek, zayıf yapılandırılmış bir orijinal grup yaratıyordu. Brenna Henn'e göre, yeni sonuçlar, bireyler ve insan grupları arasındaki genetik varyasyon için önceki modellere göre daha iyi bir açıklama sağlıyor.

Yazarlara göre, bu modele dayanarak, mevcut insan popülasyonları arasındaki genetik farklılıkların yaklaşık yüzde 1-4'ü, orijinal popülasyonlardaki varyasyonlara bağlanabilir. Bu model, fosil kayıtlarının yorumlanması için önemli çıkarımlara sahip olabilir.

 Dallar arası göç nedeniyle, bu farklı soylar muhtemelen morfolojik olarak benzerdi. Yazarlar, bunun, morfolojik olarak değişken hominid fosillerinin (Homo naledi gibi) Homo Sapiens'in evrimine katkıda bulunan dallanmayı temsil etme ihtimalinin düşük olduğu anlamına geldiğini söylüyor.